При отваряне на вратата ключарят работи само със заключващото устройство. Извършената работа няма да повлияе по никакъв начин на крилото на вратата и неговите елементи.