Да, необходимо е такова потвърждение! Без него нямаме законно право да извършим работата! Ако нямате документи за собственост в себе си, тогава трябва да се обадите на районния полицай. Ключарят ще извърши работата в негово присъствие.