В зависимост от вида повреда и нестандартна ситуация фирмата запазва правото да променя ценообразуването. Дадените цени на услугите са ориентировъчни.