Заключващият механизъм на допълнителната брава „Gerda”, подсигурява високо ниво на защита на Вашия дом, офис от взлом. Многобройните  комбинации на пиновете в механизма, предпазват от манипулации и различни техники за отключване. Почти при всеки взлом, самите органи на реда препоръчват монтажа и като предпазна мярка. При монтиране от специалист, правилно извършил монтажа, бравата осигурява голяма степен на защита. От практиката е доказано, че крадците избягват обекта в повечето случаи, при наличието на такава брава. „Gerda” се е утвърдила, със своите над 10 години на пазара в България, като едно от най-големите препятствия за нежелани посетители в дома. Нашата аварийна ключарска бригада предлага монтаж на този модел брава след оглед, на който нашият служител ще определи възможността за монтиране. До сега в практиката при„Gerda” не са се намерили фабрични дефекти. Единствения съвет от нашите служители за употреба на бравата е да се внимава с ключовете: те не трябва да бъдат изпускани, подхвърляни. Поради специфичната им форма при изпускане има вариант даденият ключ да не сработи .