Ключарят е професионалист, който работи с брави на врати, прозорци, сейфове, автомобили и др. Ключарите инсталират, ремонтират и регулират брави на всичко от автомобили до офис сгради и предлагат услуги на хора, които са заключени, или на лица, които искат да се консултират с някого за техните системи за сигурност. Тази професия е доста древна- откакто има ключалки и ключове ,които им пасват, има и хора, които се специализират в тях.

Какво прави един ключар?

Ключарите са квалифицирани търговци, които инсталират, регулират и ремонтират търговски, жилищни и автомобилни брави и устройства за сигурност. Ключарите изработват и дублират ключове , сменят комбинациите на заключващите устройства и заобикалят ключалките, когато им е разрешено. Техните умения и познания в инсталирането и ремонта на конвенционални хардуери ги карат да работят в жилищни, търговски и промишлени заведения, които изискват различна степен на физическа сигурност, за да ги защитят от неразрешено влизане.

Съществува често срещано погрешно схващане, че ключарите се занимават само с ключалките. Макар да е вярно, че това е тяхната най-известна задача, те също правят няколко други неща:

Рязане на ключове – един ключар ще може да изреже ключове за всеки тип заключване (шкаф, гараж, задната врата, катинар и т.н.)

Прозорци и заключване на вратите – една от най-често срещаните области на ключарите е стандартната заключваща система за врати и прозорци – повечето ключари могат да доставят, монтират, обслужват и ремонтират ключалки на врати и прозорци

Услуги за сигурността – Ключарят е в състояние да отваря сейфове, да ремонтира и инсталира големи сейфове и сейфове за сигурност

Авто ключар – Някои ключари предлагат услуга , при която те могат да влязат във вашето превозно средство, ако сте заключили ключовете в автомобила си, ремонтират ключалки на автомобили, програмират дистанционни ключове и ключове за транспондери.

Контрол на достъпа – Някои професионални ключари ще могат да определят, доставят и инсталират електронни системи за контрол на достъпа

24-часов денощен ключар за спешни случаи – Ако сте заключени, загубили сте ключовете си или просто се нуждаете от смяна и промяна на бравите, ключарите на SHPERTS е на разположение денонощно.

Когато един ключар инсталира ключалки в една сграда, той обикновено се превръща в ключаря по подразбиране на сградата, поради предполагаемото му познаване на ключалките на сградата. Някои ключари  водят отчет за видовете ключалки, използвани в дадена сграда, подмяна или ремонтна работа, както и всяка друга подходяща информация, както и връзка със системата за сигурност, за да може при необходимост да реагира мигновенно.