Hand inserting key card in electronic lock. Woman opening hotel room door. Privacy, security, personal identification concept, copy space

Бравите с висока сигурност, ако са инсталирани правилно, минимизират до голяма степен вероятността от взломи. Тези брави са изработени от много висококачествен, здрав хардуер и тази функция, заедно със сложната им, свързана вътрешна структура, прави бравите с висока сигурност доста устойчиви на често срещаните методи за получаване на достъп чрез сила и унищожаване, например бране, пробиване и удари. Въпреки че тези ключалки може да не са непобедими, но преминаването през техния слой на защита ще изисква специализиран набор от умения и достъп до специални инструменти и преди всичко време. Тъй като кражбите по-често търсят лесни мишени, които не отнемат време или привличат твърде много внимание, закаляването с ключалки с висока сигурност може да бъде силно обезсърчително.

В допълнение, ключалките с висока сигурност се експлоатират с ограничени или патентовани ключове. Това са специални ключове, които могат да бъдат получени само от оригиналния производител. Нещо повече, не е възможно да се получат копия на тези патентовани ключове без одобрение от собственика, а стриктният процес изисква правилно удостоверяване и удостоверяване на самоличността. Това просто означава, че никой не може да получи дублирани ключове без ваше знание и разрешение – като ви дава краен контрол върху плаващите резервни части, които по друг начин могат да се използват за неоторизиран достъп до дома ви.

Инсталиране на брави с висока сигурност

Уморихте ли се да държите таблото на резервните си ключове да плава сред вашите приятели, семейство и трета страна като вашите посредници, детегледачки и др.? Планирате ли да замените традиционните си ключалки с висока степен на сигурност? Важно е вашият ключар да е обучен да инсталира точно ключалки с висока степен на сигурност, използвайки правилната техника и правилното оборудване. Наемането на професионален, опитен ключар за монтаж или ремонт на брави с висока степен на сигурност би ви помогнало да се възползвате от желаните ползи за сигурността от тези брави.