Има три основни типа ключари: жилищни, автомобилни (автомобилни) и търговски. Всеки от тях е съсредоточен върху специализиран сектор в ключарската индустрия, за да отговаря по-адекватно на нуждите на клиентите, въпреки че всички се нуждаят от сравнимо обучение и използват подобни комплекти от умения.

Жилищен ключар

Когато някой казва думата “ключар”, вероятно това, което идва на ум, е жилищният ключар. Това са техниците, които се специализират в домашната сигурност и видовете ключалки, използвани в и около къщата. Те са тези, на които бихте се обадили, ако бъдете заключени от дома си или искате да смените ключалките си, след като сте се преместили в нова къща.

Най-често срещаните услуги, предоставяни от жилищен ключар, включват:

Рязане на ключове

Ключарят трябва да може да изрязва ключове за почти всеки тип заключване. Те могат да извършат това, като направят копия на съществуващия ви ключ или създадат нов ключ, който да съответства на заключването ви (полезно, ако сте загубили ключ или нямате налични копия).

Спешна ключарска помощ при заключване

Ако има време, в което ключарите да заемат централно място, това е по време на заключване. Никой не иска да преживее този момент на страх, който идва с разбирането, че ключът им е заключен в къщата им, правейки ключаря, който се втурва, за да спаси деня Ви, да изглежда като герой за облекчаване на съприкосновението между собственика и ключа.

Обикновено навлизането по време на заключване изисква от ключарят да вземе ключалката на предната или задната врата на къщата. В много редки случаи заключването може да се наложи да бъде счупено или пробито, но 95% от ключалките трябва да могат да бъдат откачени от професионално обучен ключар.

Подмяна на ключовете

Ако се притеснявате за сигурността на вашите ключалки, промяната на ключовете е рентабилна алтернатива, която напълно замества вашите ключалки. За да промените ключа за ключалка, ключарят трябва да я отстрани от вратата и да промени конфигурацията на щифтовете и пружините вътре, така че оригиналният ключ вече да не работи. Новите ключове са нарязани, така че да съвпадат с преконфигурираното заключване.

Ремонтиране или подмяна на развален заключващ механизъм

Въпреки че подмяната на ключовете е евтин и ефективен начин да смените ключалките си, това не винаги е подходящо решение за заключване на неприятности. Ако някоя от ключалките на вашия дом се разпадне или е износена, няма значение дали е толкова жизненоважна, колкото ключалката на входната врата или колкото обикновен шлюз на бюро, ще трябва да я ремонтирате или да я замените.

Жилищните ключари ще могат да оценят повредената ключалка и да определят дали тя може да бъде поправена или не. Ако не може да бъде спасена, те ще предложат да я заменят и обикновено ще ви подменят и хардуера.

Монтаж на брави

Ключарите могат да направят повече, отколкото да работят върху брави, които вече имате; те също така могат да инсталират брави, които не са съществували. Ако искате да инсталирате нови заключващи устройства на вратите или прозорците около дома си, един професионален ключар може да направи препоръки за най-добрия тип брави и дръжки за употреба, да ви продаде необходимия хардуер и да извърши инсталацията.

Вграждане или ремонт на врати

Макар че ключарите вече не правят свои собствени брави, те все още са в бизнеса с продажбата им и хардуера, който им е необходим. Повечето ключари, дори и да нямат физическо местоположение, носят няколко марки брави и хардуер, свързани със заключването, които обикновено предлагат заедно с инсталационните услуги.

Ако имате конкретен тип заключване в дома си, който искате да съвпада при смяната или инсталирането на нови брави, ключарят е най-добрият ви ресурс за проследяване, стига механизмът да е все още в производство. Повечето ключари са готови да поръчват хардуер за клиентите си, дори когато не са марка, която те обикновено носят.

Тези 7 ключарски услуги не са всичко, което могат да направят жилищните ключари, и всеки ключар предлага малко по-различни услуги в зависимост от нивото на обучение и експертни области. Вътрешната сигурност и безопасност са други области, в които жилищните ключари са добре информирани, а много от тях предлагат различни услуги по безопасност и сигурност, като например проверка на димните и СО детектори и инспектирането на алармените системи.

Автоключари

car-locksmithУсещали ли сте някога този разочароващ момент, когато осъзнаете, че ключовете ви са все още в колата Ви след като тя се е заключила автоматично? Повечето хора са се обаждали на автомобилен ключар поне веднъж в живота си, но често не осъзнават, че има много повече работа, отколкото просто отключване на автомобила.

Ключарите, специализирани в сигурността на превозните средства, са обучени да програмират ключове, ключове за транспондери и дистанционни за автомобили, да възпроизвеждат нови ключове, когато собствениците са загубили оригиналните и резервните си копия, ремонт на ключалките на вратите и спомагат за решаването на други проблеми, свързани с ключовете. Накратко, автомобилните ключари са вашият ресурс номер едно, когато нещо се обърка с ключалките или ключовете на колата.

Търговски ключари

Знаете ли, че някои ключари се специализират единствено в обслужването на бизнеса и корпорациите? Фирмите и организациите често имат нужди от сигурност, които попадат извън сферата на стандартния ключар, а търговските ключари са обучени да посрещнат тези нужди. Те все пак предлагат много от същите услуги като жилищния ключар, като например ремонтни и заключващи инсталации, но се съсредоточават върху овладяване на видовете ключалки, които най-често се използват в търговската среда, които често варират значително от тези, използвани в автомобилите и домовете

Търговските ключари също се занимават с по-широки въпроси, свързани със сигурността, като предлагат услуги като системи за контрол на достъпа и влизане без ключ и е от решаващо значение те да останат актуални относно най-новите иновации за заключване и сигурност, тъй като предприятията много по-често използват най-новите технологии.

Ключарите също предлагат услуги за сигурност?

Виждайки, че единствената цел на ключалката е да осигури сигурност, не би трябвало да е изненада, че ключарите са и експерти по сигурността. Въпреки това хората често не мислят да се обърнат към един ключар, когато търсят насоки за сигурността.

Въпреки че услугите, предлагани от ключар на ключар, варират, повечето ще дадат най-малкото съвет за сигурност. Някои компании осигуряват пълна инсталация на системи за сигурност, както и наблюдение и алармен мониторинг. Това може да бъде осигурено от жилищни ключари в дома или от търговските ключари в много по-голям мащаб, а някои автомобилни ключари дори могат да ви помогнат с алармената система на вашия автомобил.

Ключарите могат да извършват и одити по сигурността, за да оценят сигурността на дома или бизнеса. Одитът ще ви помогне да откриете силните и слабите страни в сигурността на района и ще позволи на собствениците на дома или фирми да определят как да се справят с компонентите, които се нуждаят от подобрение.